SSS SERVICES AT CGMPC!

 — 

Ang CGMPC ay tumatanggap ng SS premium payments para sa mga sumusunod na kategorya:

1. Voluntary

2. Self-employed

3. OFW

4. Non-working spouse

Tumatanggap din kami ng mga sumusunod na applikasyon:

1. SSS registration o pag-apply bilang bagong miyembro ng SSS

2. Updating of personal information

3. Pag-apply ng SSS benefits gaya ng death

Ang lahat ng serbisyong ito ay FREE OF CHARGE.

Para sa katanungan, hanapin ang opisina ng HR and Admin Office sa CGMPC Main Office o mag-call/text sa numerong 09085359000.

Pwede ding makipag-ugnayan sa Official FB page na “CGMPC SSS”.

Copyright © 2020. Claveria Grassroots Multi-Purpose Cooperative.
All rights reserved.
Powered By: