Skip to main content
GOV.PH  |  Philippine Standard Time: 20 July 2024, 10:32 AM

Logo & Hymn

CGMPC LOGO

CGMPC Logo’s distinctive design uniquely symbolizes the Cooperative’s identity to the community. It bears the tagline “Tarabay iti Panagrang-ay” which enjoins everyone to be part the cooperative movement as a way of improving the life of people especially in this countryside

CGMPC HYMNClaveria Grassroots MPC

Tulong mo’y mainam

Serbisyo mo ang patnubay

Nang rangya’y makamtan

Yaman kang dapat itanghal

Handugan ng pagmamahal

Ipagbunyi’t ikarangal

Sa buong sambayanan

Pansarili naming mithi

Ilala’t itatabi

Sa puso at isip

Grassroots nangungunang lagi

Kakayahan nami’t buhay

Ang alay naming sa lahat

Tulung-tulong sa pag-unlad

Sa buong Pilipinas

Pansarili naming mithi

Ilalaa’t itatabi

Sa puso at isip

Grassroots nangungunang lagi

Kakayahan nami’t buhay

Ang alay naming sa lahat

Tulung-tulong sa pag-unlad

Sa buong Pilipinas

Skip to content