Skip to main content

Fire Insurance Cash Assistance

 — 

Dahil Fire Prevention Month ngayong Marso, bigyan natin ng importansiya ang ating proteksiyon laban sa sakuna na dulot ng sunog.

Sa Claveria Grassroots, abot-kaya mo ang Fire Insurance!

Kontakin ang aming Insurance Unit sa numerong 0963-7450-009 para sa inquiries.