CGMPC Members can still Apply for the Covid-19 Calamity Relief Loan

 — 

Yes! You read it right, CGMPC members can still apply for the Covid-19 Calamity Relief Loan.

Para sa karagdagang impormasyon, kontakin lamang ang mga sumusunod na numero base sa iyong branch of account.

Copyright © 2020. Claveria Grassroots Multi-Purpose Cooperative.
All rights reserved.
Powered By: