CGMPC LOGO and CGMPC HYMN

CGMPC LOGO

CGMPC Logo’s distinctive design uniquely symbolizes the Cooperative’s identity to the community. It bears the tagline “Tarabay iti Panagrang-ay” which enjoins everyone to be part the cooperative movement as a way of improving the life of people especially in this countryside.

 

CGMPC HYMN

Claveria Grassroots MPC

Tulong mo’y mainam

Serbisyo mo ang patnubay

Nang rangya’y makamtan

Yaman kang dapat itanghal

Handugan ng pagmamahal

Ipagbunyi’t ikarangal

Sa buong sambayanan

Pansarili naming mithi

Ilala’t  itatabi

Sa puso at isip

Grassroots nangungunang lagi

Kakayahan nami’t buhay

Ang alay naming sa lahat

Tulung-tulong sa pag-unlad

Sa buong Pilipinas

Pansarili naming mithi

      Ilalaa’t itatabi

     Sa puso at isip

            Grassroots nangungunang lagi

            Kakayahan nami’t buhay

            Ang alay naming sa lahat

         Tulung-tulong sa pag-unlad

          Sa buong Pilipinas

BE A MEMBER NOW!


7-17 years old

LABORATORY COOPERATIVE

18-59 years old

REGULAR MEMBERSHIP

60 years old & above

ASSOCIATE MEMBERSHIP

FacebookWebmail